Is het certificaat Veilig werken langs de weg verplicht?

Het certificaat veilig werken langs de weg is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. Deze verplichting komt voort uit de arbowet.