Cursus Veilig werken langs de weg – autosnelwegen (96A)

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als uw wegwerkers incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat uw wegwerkers weten hoe men de werkzaamheden veilig uitvoert. Met de online cursus Veilig werken langs de weg van WEGENdirect doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het Handboek wegafzetting.

Inhoud van de cursus: Veilig werken langs de weg – autosnelwegen (96A)

 
E-learning met een online toets
Doelstelling Op veilige wijze langs de weg werkzaamheden te kunnen uitvoeren lang de snelweg.
Doelgroep Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
Talen Nederlands
Cursuspakket
  • 5 online e-learning modules inclusief oefentoets per module
  • Online naslagwerk
  • Online toets
Cursusinhoud
  • Beleidskader
  • Ongevallentheorie
  • Risico’s en maatregelen
  • Maatregelen toepassen autosnelwegen (96A)
  • De praktijk
Online examen Na de e-learning modules wordt de cursus afgesloten met een online toets. De toets duurt 60 minuten.
Certificaat Iedere cursist die is geslaagd voor de eindtoets ontvangt een deelname-certificaat in zijn/haar profiel en een pas per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Prijs  €79,- exclusief btw