Cursus Veilig werken langs de weg – niet-autosnelwegen (96B)

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als uw wegwerkers incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat uw wegwerkers weten hoe men de werkzaamheden veilig uitvoert. Met de cursus Veilig werken langs de weg van WEGENdirect doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het handboek wegafzetting.

Inhoud van de cursus Veilig werken langs de weg – niet-autosnelwegen (96B)

 
Veilig werken langs de weg – niet-autosnelwegen (96B)
Doelstelling Op veilige wijze langs de weg werkzaamheden te kunnen uitvoeren binnen de bebouwde kom.
Doelgroep Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
Cursuspakket Online training.
Cursusniveau MBO
Cursusinhoud Met de online cursus leert u alles wat u moet weten over veilig werken langs de weg binnen de bebouwde kom . Deze training bestaat uit:

  • 5 online modules inclusief oefentoets per module
  • digitaal naslagwerk
  • online theorie-examen
Modules De training bestaat uit de volgende modules:

  • Beleidskader
  • Ongevallentheorie
  • Risico’s en maatregelen
  • Maatregelen toepassen niet-autosnelwegen (96B)
  • De praktijk
Digitaal naslagwerk Tijdens de online cursus heeft de cursist de beschikking over het digitale naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof.
Online oefentoetsen Elke module wordt afgesloten met een oefentoets inclusief feedback op de gegeven antwoorden.
Online examen De cursus wordt afgesloten met het onlinetheorie-examen.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het online eindexamen ontvangt een persoonlijk certificaat en bijbehorend pasje in creditcard formaat per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Registratie Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy. De cursist ontvangt tijdig een oproep voor verlenging van het certificaat.
Prijs  €79,- exclusief BTW