Cursus Veilig werken langs de weg totaal

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als uw wegwerkers incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat uw wegwerkers weten hoe men de werkzaamheden veilig uitvoert. Met de cursus Veilig werken langs de weg van WEGENdirect doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70 en halen ze eenvoudig het veilig werken langs de weg certificaat. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het handboek wegafzetting.

Inhoud van de cursus Veilig werken langs de weg totaal

 
Veilig werken langs de weg totaal
Doelstelling Op veilige wijze langs de weg werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Doelgroep Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
Cursuspakket Online training met digitaal of landelijk examen.
Cursusniveau MBO
Cursusinhoud Met de online training leert u alles wat u moet weten over veilig werken langs de weg. Deze training bestaat uit:

  • 6 online modules inclusief een oefentoets per module
  • digitaal naslagwerk
  • online theorie-examen
Modules De cursusbestaat uit de volgende modules:

  • Beleidskader
  • Ongevallentheorie
  • Risico’s en maatregelen
  • Maatregelen toepassen niet-autosnelwegen (96B)
  • Maatregelen toepassen autosnelwegen (96A)
  • De praktijk
Digitaal naslagwerk Tijdens de online cursus heeft de cursist de beschikking over het digitale naslagwerk met alle richtlijnen en examenstof.
Online oefentoetsen Elke module wordt afgesloten met een oefentoets inclusief feedback op de gegeven antwoorden.
Online examen De online cursus wordt afgesloten met het online theorie-examen.
Landelijk examen Kiest u voor de variant met het landelijke examen dan doet u het examen veilig werken langs de weg op een van de locaties in Nederland. dit examen duurt maximaal 60 minuten.
Certificaat Iedere cursist die geslaagd is voor het online of landelijke eindexamen ontvangt een persoonlijk certificaat en bijbehorend pasje in creditcard formaat per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Registratie Certificaten worden geregistreerd in de PlusPort Academy. De cursist ontvangt tijdig een oproep voor verlenging van het certificaat.
Prijs Online training en examen €89,- exclusief BTW.
Prijs Online training en Landelijk examen €185,- exclusief BTW.