Cursus Veilig werken langs de weg totaal

Werken langs de weg brengt risico’s met zich mee. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan als uw uitvoerders incorrect handelen. Daarom is het erg belangrijk dat uw uitvoerders weten hoe men de werkzaamheden veilig uitvoert. Met de cursus Veilig werken langs de weg doorlopen uw wegwerkers stap voor stap de richtlijnen die zijn vastgesteld in de Bouw CAO, artikel 70 en halen ze eenvoudig het Veilig werken langs de weg certificaat. De richtlijnen zijn opgesteld door CROW en gepubliceerd in het handboek wegafzetting.

Inhoud van de cursus: Veilig Werken Langs de Weg Totaal

 
E-learning met een online toets
Doelstelling Op veilige wijze langs de weg werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Doelgroep
Het certificaat is verplicht voor wegwerkers en wegvoorbereiders. Iedereen die langs de weg werkzaamheden uitvoert, dient het Veilig werken langs de weg certificaat te behalen. De cursist heeft geen vooropleiding nodig om de cursus te volgen.
Talen Nederlands
Cursusduur Ca. 4 uur
Cursuspakket
  • 6 e-learning modules inclusief oefentoetsen
  • Online naslagwerk
  • Online toets
Cursusinhoud
  • Beleidskader
  • Ongevallentheorie
  • Risico’s en maatregelen
  • Maatregelen toepassen Autosnelwegen (96A)
  • Maatregelen toepassen Niet-Autosnelwegen (96B)
  • De praktijk
Online toets Na de e-learning modules wordt de cursus afgesloten met een online toets. De toets duurt 60 minuten.
Certificaat Iedere cursist die is geslaagd voor de eindtoets ontvangt een deelname-certificaat in zijn/haar profiel en een pas per post. Het certificaat is 5 jaar geldig.
Prijzen E-learning en online examen: € 89,00 exclusief btw