Certificaat

Wat is een Veilig werken langs de weg certificaat?

Met het veilig werken langs de weg certificaat kunt u aantonen u bekend bent om uw werkzaamheden uit te voeren volgens de richtlijnen in artikel 70 van de Bouw CAO. Het certificaat is 5 jaar geldig.

Wie haalt Veilig werken langs de weg certificaat?

Dit certificaat is geschikt voor iedereen die werkzaamheden langs of aan of op de weg moet uitvoeren en die risico’s loopt om een ongeval of bijna-ongeval te hebben. Met dit certificaat toont u aan dat u bekend bent met de richtlijn.

Het cursuspakket is er in drie varianten

Totaal (snelwegen & bebouwde kom) Snelwegen Bebouwde Kom
€ 89,- ex btw € 79,- ex btw € 79,- ex btw
Meer informatie Meer informatie Meer informatie

 

Hoe haalt men het Veilig werken aan de weg certificaat?

Het certificaat is te behalen door het pakket te kopen. U krijgt de e-learning modules met oefentoetsvragen, naslag en theorie-examen (online). Vervolgens kunt u het online theorie-examen doen. U heeft twee kansen. Bent u geslaagd? Dan krijgt u een certificaat en pas. Bent u gezakt? Bel dan met onze customer support: zij zetten het examen nogmaals voor u open.

Veilig werken langs de weg certificaat

Handboek Wegafzettingen 96

Het Handboek Wegafzettingen 96 vormt de basis van onze cursus Veilig werken langs de weg. Hierin staan de richtlijnen 96A en 96B vermeld voor veilig handelen bij werk in uitvoering. Het handboek beschrijft de richtlijnen voor provinciale- en gemeentelijke infrastructuur. 96A betreft richtlijnen voor veilig werken buiten de bebouwde kom en aan/langs autosnelwegen. 96B betreft richtlijnen voor veilig werken binnen de bebouwde kom en aan/langs autowegen.

De cursus Veilig werken langs de weg is geschikt om de richtlijnen te leren kennen.
In het naslagwerk van de cursus Veilig Werken langs de weg worden de volgende onderdelen beschreven:

  • Tips voor veilig werken langs de weg
  • Beleidsuitgangspunten
  • Basisinformatie
  • Afzetting voor kortdurende werkzaamheden
  • Maatregelfiguren