Certificaat

Wat is een Veilig werken langs de weg certificaat?

Met het veilig werken langs de weg certificaat kunt u aantonen dat u bekend bent om uw werkzaamheden uit te voeren volgens de richtlijnen in artikel 70 van de Bouw-CAO.

Hoe wordt het Veilig werken langs de weg certificaat behaald?

Via het e-learning cursuspakket bereidt u zich voor op het examen. Het examen is online te maken of op één van onze examenlocaties. Voor de geldigheid van het certificaat maakt het niet uit of het examen online of klassikaal gemaakt wordt. Nadat u het Veilig werken langs de weg examen succesvol heeft afgerond, ontvangt u uw persoonlijke certificaat. Hiermee kunt u aantonen dat u over voldoende kennis beschikt om werkzaamheden veilig en volgens de regels uit te voeren. Steeds meer organisaties verwachten van zowel medewerkers als van leveranciers dat zij de certificering op orde hebben.

Hoelang is het certificaat geldig

Het Veilig werken langs de weg certificaat is 5 jaar geldig in Nederland.

Veilig werken langs de weg certificaat

Handboek Wegafzettingen 96

Het Handboek Wegafzettingen 96 vormt de basis van onze cursus Veilig werken langs de weg. Hierin staan de richtlijnen 96A en 96B vermeld voor veilig handelen bij werk in uitvoering. Het handboek beschrijft de richtlijnen voor provinciale- en gemeentelijke infrastructuur. 96A betreft richtlijnen voor veilig werken buiten de bebouwde kom en aan/langs autosnelwegen. 96B betreft richtlijnen voor veilig werken binnen de bebouwde kom en aan/langs autowegen.